Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
น่าน
พบ
53 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์ภาคเหนือ เที่ยวน่าน พระธาตุแช่แห้ง ถนนลอยฟ้า 1081 วัดพระธาตุซ่อแฮ วัดภูมินทร์ 4วัน 2คืน โดยรถตู้

รหัสทัวร์

POVT200988
ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี – จ.น่าน - โรงแรมที่พัก น้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า จ.น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ซุ้มลีลาวดี วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน - โรงแรม: โรงแรมที่พัก ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) - จ.น่าน - จ. แพร่ – วัดพระธาตุซ่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ
**มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน** **ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)**
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
 รถตู้
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 5,888 ฿

HT-VAN42-BKKNNT น่าน-พิษณุโลก ปัว บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

POVT200958
กรุงเทพ – ถนนลอยฟ้า (1081) – บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน – ปัว – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดพระธาตุเขาน้อย – กาดข่วงเมือง – วัดพระพุทธชินราช
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
11 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
 รถตู้
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 5,999 ฿

ทัวร์ภาคเหนือ ITH03 เที่ยวน่านนะจ๊ะ!! … น่าน ปัว บ่อเกลือ 2วัน 1คืน บิน FD

รหัสทัวร์

POVT200792
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานน่าน – ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – น้ำตกศิลาเพชร - บ่อเกลือสินเธาว์ – วัดภูมินทร์ – ซุ้มลีลาวดี – ท่าอากาศยานน่าน - กรุงเทพฯ
AIR ASIA DEPARTURE FLIGHT: FD3554 | DMK-NNT (07.40-08.55) ARRIVAL FLIGHT: FD3557 | NNT-DMK (16.15-17.25)
30 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
14 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
21 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 6,500 ฿

ทัวร์น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP 6 ที่นั่ง

รหัสทัวร์

POVT200802
น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ •พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคำ • ตึกรังสีเกษม • วัดพระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน - วัดศรีพันต้น • วัดพระธาตุเขาน้อย • วัดศรีมงคล • ร้านกาแฟไทลื้อ • ร้านลำดวนผ้าทอ • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ • วัดภูเก็ต • วัดร้องแง • วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน - แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช
x ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) x ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 รถตู้
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,299 ฿

HBI-TH20-VAN มหัศจรรย์ น่าน แพร่ พิษณุโลก สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง

รหัสทัวร์

POVT200954
วัดบุญยืน,เที่ยวรอบเมืองน่าน,เสาพระหลักเมืองน่าน,วัดมิ่งเมือง,วัดภูมินทร์,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน,วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ,โฮงเจ้าฟองคำ,ตึกรังสีเกษม,วัดพระธาตุแช่แห้ง,วัดศรีพันต้น,วัดพระธาตุเขาน้อย,วัดศรีมงคล,ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ,วัดภูเก็ต,วัดร้องแง,วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน,วัดพระธาตุช่อแฮ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร,สักการะพระพุทธชินราช
ถนนคนเดินเมืองน่าน,ร้านกาแฟไทลื้อ ,ร้านลำดวนผ้าทอ
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 รถตู้
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 7,299 ฿

ทัวร์ภาคเหนือ ITH04 เทีี่ยวน่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 2คืน บิน FD

รหัสทัวร์

POVT200793
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปซุ้มลีลาวดี– ปัว – วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ปัว – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า - จุดชมวิว1715 – หมู่บ้านสะปัน – น้ำตกสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ่อเกลือ – เมืองน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ท่าอากาศยานน่าน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
AIR ASIA DEPARTURE FLIGHT: FD3552 | DMK-NNT (11.40-12.55) ARRIVAL FLIGHT: FD3557 | NNT-DMK (16.15-17.25)
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,888 ฿

HZ-NAN03 ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

POVT200975
ถนนลอยฟ้า, บ่อเกลือสินเธาว์, บ้านสะปัน, พระธาตุแช่แห้ง, วัดศรีพันตัน, วัดภูมินทร์, วัดพระธาตุเขาน้อย
ถนนคนเดินเมืองน่าน
กาแฟบ้านไทลื้อ, คาเฟ่เฮือนฮังต่อ
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 • 1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64
  8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64
  15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64
  20 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64
  22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
  29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
  5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64
  12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
  17 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64
  19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64
  26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
  5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64
  12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
  19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Smile Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,999 ฿

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน (DD)

รหัสทัวร์

POVT200964
#บินเช้ากลับค่ำ #ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยเสมอดาว #สัมผัสอากาศหนาว #ฤดูกาลท่องเที่ยวของปี #เที่ยวคุ้ม 3 วัน เต็ม
จ.น่าน, ศาลพระหลักเมืองน่าน, วัดมิ่งเมือง, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง, วัดภูมินทร์ , วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , วัดศรีพันต้น ,วัดพระธาตุเขาน้อย, ถนนคนเดินเมืองน่าน, อุทยานแห่งชาติศรีน่าน, ดอยเสมอดาว, ผาหัวสิงห์, อ.บ่อเกลือ, โรงต้มเกลือสินเธาว์, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, อ.ปัว, ร้านลำดวน, วัดภูเก็ต, วัดศรีมงคล, ชุมชนไทลื้อ, บ้านห,นองบัว, พระธาตุแช่แห้ง, ร้านขนมหวานป้านิ่ม
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
 NOK Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿