Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน

ทัวร์น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP 6 ที่นั่ง

รหัสทัวร์ : POVT200802
ทัวร์น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP 6 ที่นั่ง

  • น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ •พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคำ • ตึกรังสีเกษม • วัดพระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน - วัดศรีพันต้น • วัดพระธาตุเขาน้อย • วัดศรีมงคล • ร้านกาแฟไทลื้อ • ร้านลำดวนผ้าทอ • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ • วัดภูเก็ต • วัดร้องแง • วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน - แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช
  • x ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) x ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 7,699 9,699 แสดง - 18
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 7,699 9,699 แสดง - 18
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 7,699 9,699 แสดง - 18
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 7,699 9,699 แสดง - 18

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP 6 ที่นั่ง
ทัวร์น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP 6 ที่นั่ง
ราคาเริ่มต้น 7,699
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน