Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน

ทัวร์อุดรธานี UTH2020 ไปโลด คำชะโนด ขอพร เด้อ 2 วัน 1 คืน DD

รหัสทัวร์ : POVT200772
ทัวร์อุดรธานี UTH2020 ไปโลด คำชะโนด ขอพร เด้อ 2 วัน 1 คืน DD

  • สนามบินดอนเมือง – จังหวัดอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลาดท่าเสด็จ - คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก – สนามบินอุดร – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
  • นกแอร์ DEPARTURE FLIGHT: DD9200 (06.00 - 07.05 น.) ARRIVAL FLIGHT: DD9219 (22.00 - 23.10 น.)
  • *ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนำให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 พ.ย. 63 - 20 ธ.ค. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 4,999 5,599 แสดง - 20
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 4,999 5,599 แสดง - 20
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 4,999 5,599 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์อุดรธานี UTH2020 ไปโลด คำชะโนด ขอพร เด้อ 2 วัน 1 คืน DD
ทัวร์อุดรธานี UTH2020 ไปโลด คำชะโนด ขอพร เด้อ 2 วัน 1 คืน DD
ราคาเริ่มต้น 4,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน