Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
อุดรธานี
พบ
40 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

HT-VAN21-BKKUTH อุดร คำชะโนด 2 วัน

รหัสทัวร์

POVT200973
กรุงเทพ – อุดรธานี - คำชะโนด – ตลาดผ้านาข่า -ศาลปู่ย่า – กรุงเทพฯ
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64
 รถตู้
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 2,999 ฿

ทัวร์อุดรธานี UTH2020 ไปโลด คำชะโนด ขอพร เด้อ 2 วัน 1 คืน DD

รหัสทัวร์

POVT200772
สนามบินดอนเมือง – จังหวัดอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลาดท่าเสด็จ - คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก – สนามบินอุดร – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
นกแอร์ DEPARTURE FLIGHT: DD9200 (06.00 - 07.05 น.) ARRIVAL FLIGHT: DD9219 (22.00 - 23.10 น.)
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนำให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
 NOK Airlines
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 4,999 ฿

HT-VAN31-BKKUTH อุดร คำชะโนด 3 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์

POVT200974
กรุงเทพ – วัดป่าภูก้อน – SKY WALK วัดผาตากเสื้อ – ถ้ำดินเพียง-คำชะโนด – ตลาดผ้านาข่า - กรุงเทพ
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64
12 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64
 รถตู้
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 4,999 ฿

HZ-UDN06 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

POVT200978
ทะเลบัวแดง, เกาะคำชะโนด, วัดป่าภูก้อน, SKYWALK วัดผาตากเสื้อ, เขาสามวาฬ, ถ้ำนาคา
ถนนคนเดินอุดรธานี, Bungkun Walking Street
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64
 • 15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64
  22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
  29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
  4 ก.พ. 64 - 6 ก.พ. 64
  5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64
  12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
  19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64
  26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
  5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64
  12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
  19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64
  26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 5,999 ฿