Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
พบทัวร์
พบ
193 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

Cooking like a 'K-food' chef

รหัสทัวร์

POVT210001
ทำอาหารเกาหลี, ถักตัวอักษรเกาหลี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป
2 ก.ย. 64 - 2 ก.ย. 64
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
5 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
7 ก.ย. 64 - 7 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64 - 9 ก.ย. 64
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
 • 12 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
  14 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 64
  16 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64
  18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64
  19 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  21 ก.ย. 64 - 21 ก.ย. 64
  23 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64
  26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  28 ก.ย. 64 - 28 ก.ย. 64
  30 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
  2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64
  3 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64
  5 ต.ค. 64 - 5 ต.ค. 64
  7 ต.ค. 64 - 7 ต.ค. 64
  9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64
  10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
  12 ต.ค. 64 - 12 ต.ค. 64
  14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 64
  16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
  17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
  19 ต.ค. 64 - 19 ต.ค. 64
  21 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64
  23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64
  24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
  26 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
  28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64
  30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64
  31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  2 พ.ย. 64 - 2 พ.ย. 64
  2 พ.ย. 64 - 2 พ.ย. 64
  4 พ.ย. 64 - 4 พ.ย. 64
  6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64
  7 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
  9 พ.ย. 64 - 9 พ.ย. 64
  11 พ.ย. 64 - 11 พ.ย. 64
  13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64
  14 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
  16 พ.ย. 64 - 16 พ.ย. 64
  18 พ.ย. 64 - 18 พ.ย. 64
  20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64
  21 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
  23 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 64
  25 พ.ย. 64 - 25 พ.ย. 64
  27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64
  28 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  30 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 47 )
เริ่ม 969 ฿

Dancing like a 'K-pop' star

รหัสทัวร์

POVT210002
เรียนเต้น K-pop, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป,
1 ก.ย. 64 - 1 ก.ย. 64
3 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
8 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
 • 15 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64
  17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64
  18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64
  22 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64
  24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64
  29 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64
  1 ต.ค. 64 - 1 ต.ค. 64
  2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64
  6 ต.ค. 64 - 6 ต.ค. 64
  8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 64
  9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64
  13 ต.ค. 64 - 13 ต.ค. 64
  15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
  16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
  20 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64
  22 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64
  23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64
  27 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
  29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64
  30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64
  3 พ.ย. 64 - 3 พ.ย. 64
  5 พ.ย. 64 - 5 พ.ย. 64
  6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64
  10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
  12 พ.ย. 64 - 12 พ.ย. 64
  13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64
  17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
  19 พ.ย. 64 - 19 พ.ย. 64
  20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64
  24 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64
  26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64
  27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 33 )
เริ่ม 1,179 ฿

Glittering like a 'K-Series' star

รหัสทัวร์

POVT210003
ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, เรียนแต่งหน้าแบบฉบับ K-Style
1 ก.ย. 64 - 1 ก.ย. 64
3 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
5 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
8 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
 • 11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
  12 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
  15 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64
  17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64
  18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64
  19 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  22 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64
  24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64
  26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  29 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64
  1 ต.ค. 64 - 1 ต.ค. 64
  2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64
  3 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64
  6 ต.ค. 64 - 6 ต.ค. 64
  8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 64
  9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64
  10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
  13 ต.ค. 64 - 13 ต.ค. 64
  15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
  16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
  17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
  20 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64
  22 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64
  23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64
  24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
  27 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
  29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64
  30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64
  31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  3 พ.ย. 64 - 3 พ.ย. 64
  5 พ.ย. 64 - 5 พ.ย. 64
  6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64
  7 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
  10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
  12 พ.ย. 64 - 12 พ.ย. 64
  13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64
  14 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
  17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
  19 พ.ย. 64 - 19 พ.ย. 64
  20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64
  21 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
  24 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64
  26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64
  27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64
  28 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 46 )
เริ่ม 1,289 ฿

HDY05 BKK VZ เบตง วัดช้างให้ ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก SKY WALK ตลาดกิมหยง 3วัน2คืน บิน THAI VIET JET (VZ)

รหัสทัวร์

POVT210008
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – เบตง – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - SKY WALK ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย - บ่อน้ำร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – ถนนคนเดินเบตง - วัดพุทธาธิวาส – หาดใหญ่ – มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา – ตลาดกิมหยง - ALIVE ชีวิตชีวา – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
FLIGHTS THAI VIET JET (VZ) DEPARTURE FLIGHT: VZ360 (ฺBKK 09.25 – HDY 10.50) ARRIVAL FLIGHT: VZ327 (HDY 18.55 – BKK 20.35)
1 ส.ค. 64 - 3 ส.ค. 64
3 ส.ค. 64 - 5 ส.ค. 64
8 ส.ค. 64 - 10 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
17 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64
22 ส.ค. 64 - 24 ส.ค. 64
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,999 ฿

ทัวร์ชุมพร สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า อ่าวนางยวน 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้

รหัสทัวร์

POVT210009
เยือนสวรรค์แห่งท้องทะเล ที่ไม่แพ้ที่ใดในโลก ว้าว!! ไปกับปะการังสวยงามมากที่สุดในฝั่งทะเลอ่าวไทย พักผ่อนชิลๆ แบบฟินๆ @เกาะเต่า 2 คืน พิเศษ!! กินปูห้อยขา ณ ธนาคารปูเกาะยอ
23 ต.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
 รถตู้
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,500 ฿

ทัวร์ชุมพร สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า อ่าวนางยวน EP.2 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้

รหัสทัวร์

POVT210010
เยือนสวรรค์แห่งท้องทะเล ที่ไม่แพ้ที่ใดในโลก ว้าว!! ไปกับปะการังสวยงามมากที่สุดในฝั่งทะเลอ่าวไทย พักผ่อนชิลๆ แบบฟินๆ @เกาะเต่า 2 คืน พิเศษ!! กินปูห้อยขา ณ ธนาคารปูเกาะยอ
6 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
13 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
27 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64
 รถตู้
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง 3 วัน 2 คืน บิน THAI VIETJET

รหัสทัวร์

POVT210012
ฟินกับธรรมชาติเต็มอิ่มที่ดอยตุง โอบกอดทะเลหมอกที่ดอยแม่สลอง พักบนดอยแม่สลอง 1 คืน มื้อพิเศษ!! ชิมรสอาหารเมืองเหนือแบบขันโตก สุดชิล!! จิบกาแฟห้อยขา ณ ภูผาฮี้
5 ส.ค. 64 - 7 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64 - 21 ส.ค. 64
26 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64
2 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
 รถตู้
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 10,999 ฿

ZLAX01 เลทส์โก อเมริกาตะวันตก ลอส แอนเจลิส ลาส เวกัส ซานฟานซิสโก

รหัสทัวร์

POVT210013
บินลัดฟ้าเที่ยวอเมริกา เยื่อนย่านเบเวอร์รี่ฮิลส์ เช็คอินฮอลิวูดไซน์ เพลิดเพลินกับเมืองลาส เวกัส "เมืองแห่งบาป" ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของสะพานโกลเดนเกต
5 ส.ค. 64 - 12 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64
26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64
2 ก.ย. 64 - 9 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64
 Japan Airlines
8 วัน 6 คืน
เริ่ม 69,999 ฿

ZJFK01 เลทส์โก อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก แฮริสเบิร์ก ฟิลาเดิลเฟีย

รหัสทัวร์

POVT210014
ชมเมืองนิวยอร์ก มหานครเอกของโลก ตื่นตาน้ำตกไนแองการา ล่องเรือชมสะพานบรูคลินและอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพ
5 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
12 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64
26 ส.ค. 64 - 5 ก.ย. 64
2 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
 Qatar Airways
1 วัน 1 คืน
เริ่ม 79,999 ฿

ทัวร์อเมริกา USA New York Washington D.C. Niagara 10 วัน 7 คืน บิน QATRA AIRWAY (QR)

รหัสทัวร์

POVT210006
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเจเอฟเค (JFK) นิวยอร์ก - NEW YORK -PHILADELPHIA-WASHINGTON D.C - พิพิธภัณฑ์ SMITHSONIAN - HARRISBURG - CORNING- NIAGARA FALLS-MAID OF THE MIST-FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALL-BINGHAMTONN - WOODBURY COMMON OUTLETS -NEW YORK - ล่องเรือชม Liberty Island ELLIS ISLAND -
QR837 BKK-DOH (3:10-15:15) // QR704 JFK- DOH (20:55-7:05)
4 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64
18 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64
 Qatar Airways
10 วัน 7 คืน
เริ่ม 119,000 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม