Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
119 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

HVG-PBI-VAN1 เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี วันเดย์ทัวร์

รหัสทัวร์

POVT200945
ชมวิวปลายแหลมหลวง,วัดถ้ำเขาหลวง,โครงการชั่วหัวมัน,พระราชวังบ้านปืน
ช้อปปิ้งตลาดน้ำกวางโจว
ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่,ร้านกาแฟบ้านร้อยปี
28 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63
29 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
 รถตู้
เริ่ม 1,299 ฿

HBI-TH03-VAN มหัศจรรย์ราชบุรี สวนผึ้ง เกาะพลับพลา

รหัสทัวร์

POVT200939
อุทยานหินเขางู,The Scenery Vintage,บ้านหอมเทียน
ตลาดโอ๊ะป่อย
28 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63
29 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
 รถตู้
เริ่ม 1,599 ฿

HT-VAN21-BKKPNB เขาค้อ-พิษณุโลก 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์

POVT200951
กรุงเทพ-เขาค้อ-พระตำหนักเขาค้อ-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-ทุ่งกังหันลม-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร(วัดใหญ่ พระพุทธชินราช) -สวนบัวอมรรัตน์-กรุงเทพ
28 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 รถตู้
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 3,999 ฿

ทัวร์พม่า Yangon holy 9 Yangon 2วัน 1คืน บิน Myanmar Airlines

รหัสทัวร์

POVT190385
ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี
ตลาดสก็อต
สลัดกุ้งมังกร
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64
 Myanmar Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 8,999 ฿

TW0051 VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200281
สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ** ชำระเงินเต็มจำนวน** พร้อมหน้าพาสฯ หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว**
1 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63
15 ธ.ค. 63 - 20 มิ.ย. 63
22 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
 Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 10,555 ฿

TW0071 VWTPE-01 WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน BY SL ON DEC 20

รหัสทัวร์

POVT200769
สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต - ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* ** ชำระเงินเต็มจำนวน** พร้อมหน้าพาสฯ หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว**
8 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63
27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63
 Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,111 ฿

CH010 Very Good ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4 วัน 3 คืน บิน KY

รหัสทัวร์

POVT200779
อุทยานน ้าตกคุนหมิง • เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่ • แผ่นดินสีแดงตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี+กระเช้า) • คุนหมิง • เมืองโบราณกวนตู้• ประตูม้าทองไก่หยก• จินปี้ลู่ - วันหยวนทง • ร้านบัวหิมะ • เล่นสกีหิมะ SONAC SNOW PARK
x ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป -กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )* x ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียมรวมทั้งทริป 160 หยวน (ประมาณ 800 บาท) /ท่าน (เด็กชำระเท่า ผู้ใหญ่)
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
 kunming airline
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 11,900 ฿

MY0014 Very good ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน บิน Bangkok Airways

รหัสทัวร์

POVT190052
พิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี, ล่องแม่น้ำอิระวดี / นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง / พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
เมนูกุ้งเผา / บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก / *นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
 Bangkok Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 12,900 ฿

ทัวร์พม่า Yangon-Bago-Golden Rock 3วัน 2คืน บิน Myanmar Airways

รหัสทัวร์

POVT190383
มหาเจดีย์ชเวดากอง,เทพทันใจ,พระธาตุมุเตาไจ้โท่,พระธาตุอินทร์แขวน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
เป็ดปักกิ่ง,กุ้งแม่น้ำ,สลัดกุ้งมังกร
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
 Myanmar Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 12,999 ฿

ZDAD26 EP.2 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ พักบานาฮิลส์ 1 คืน 3วัน 2คืน บิน FD

รหัสทัวร์

POVT200538
เที่ยวสุดคุ้มบินเช้า-กลับค่ำ เที่ยวเต็ม ! นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา สัมผัสบรรยากาศ French Village สุดฟินพักบานาฮิลส์ 1 คืน สนุกสุดมันส์ "ล่องเรือกระด้ง" เช็คอินชิคๆถนนคนเดินฮอยอัน เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และเมนูพิเศษซีฟู๊ด กุ้งมังกร
x ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
3 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63
6 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
12 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 12,999 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 25 โปรแกรม