Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
(วันหยุดตามปฏิทิน)
Point of view
Hotline : 099 058 8778
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
11 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

CH010 Very Good ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 4 วัน 3 คืน บิน KY

รหัสทัวร์

POVT200779
อุทยานน ้าตกคุนหมิง • เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่ • แผ่นดินสีแดงตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี+กระเช้า) • คุนหมิง • เมืองโบราณกวนตู้• ประตูม้าทองไก่หยก• จินปี้ลู่ - วันหยวนทง • ร้านบัวหิมะ • เล่นสกีหิมะ SONAC SNOW PARK
x ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป -กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )* x ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียมรวมทั้งทริป 160 หยวน (ประมาณ 800 บาท) /ท่าน (เด็กชำระเท่า ผู้ใหญ่)
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
 kunming airline
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 11,900 ฿

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (พักเซินเจิ้น 1 คืน จูไห่ 2 คืน) บิน Royal Jordanian

รหัสทัวร์

POVT190380
ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน,ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road,วิหารเซนต์ปอล ,เซนาโด้สแควร์
ช้อปปิ้งหลอหวู่,ตลาดกงเป่ย
เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
 Royal Jordanian
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 ฿